Avís legal

Aquest avís legal conté les condicions que regulen l’ús i accés al lloc web www.descobreixbovera.com i les responsabilitats derivades de la seva utilització.
S’entendrà que l’accés o la mera utilització del lloc web per part de l’usuari implica l’adhesió d’aquest a totes les condicions que Trenca tingui publicades en aquell moment a la web.
En compliment de la Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de España, us informem que aquesta web és propietat de l’associació Trenca, amb domicili a 25002 Lleida, carrer La Palma, 6-10, amb C.I.F. nº G-25411505, inscrita al Registro Nacional de Asociaciones com associació sense ànim de lucre amb el número d’identificació 522.322.

Propietat intelectual
Tots els continguts, texts, imatges i codis font són propietat de l’associació Trenca o de tercers als quals se’ls ha adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intelectual i industrial.
L’usuari / la usuària només té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de Trenca i/o el/la titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Protecció de dades personals
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), i el Real Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, us informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliteu dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquestes seran objecte de tractament i incorporades als fitxers de l’associaci Trenca. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés per al tractament d’aquestes, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.
Així mateix, us informem que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides al Real Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Responsabilitats
En posar a la disposició de l’usuari aquest lloc web volem oferir-li tot un seguit de continguts de qualitat, fent servir els mitjans tecnològics amb la màxima diligència. No obstant això, no serem responsables de la presència de virus o d’altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.
L’usuari / la usuària té prohibit qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o la instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o pugui fer malbé els nostres sistemes informàtics.
L’usuari / la usuària és plenament conscient que la mera navegació por aquesta web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions
Tot el que fa referència a la nostra web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts pel que fa a la interpretació i contingut d’aquesta web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Lleida.