Cicle mitjà

Introducció als serveis ambientals dels boscos vells i madurs i les basses interiors.

Els serveis ambientals són aquells beneficis per al benestar de les persones que deriven del funcionament dels ecosistemes. Què creieu que ens aporta el bosc de l’Obac? I el conjunt de punts d’aigua propers? Feu-ne una llista entre tot el grup classe. Dividim la classe en grups i comencem a investigar! Cada grup es responsabilitzarà d’un àmbit: