Primer d’ESO: Aigua

Activitat 1: aigües superficials i subterrànies. Argumentar causes i possibles impactes de l’activitat humana sobre el cicle de l’aigua

Activitat 2: propostes per minimitzar els impactes

Activitat 3: processos principals de contaminació i mètodes bàsics de depuracio

 

pdf-icon Descarrega el dossier Primer d’ESO: Aigua
2 MB »

Webgrafia proposada per a ESO