Tercer d’ESO: Aigua

Activitat 1: Efectes sobre la salut dels impactes derivats de l’activitat humana sobre l’atmosfera i la hidrosfera

Activitat 2: Analitzem la problemàtica i posicionem-nos!

Activitat 3: Impactes ambientals sobre l’aigua

 

pdf-icon Descarrega el dossier Tercer d’ESO: Aigua
1 MB »

Webgrafia proposada per a ESO