L’associació Trenca és una entitat sense ànim de lucre. Es va constituir l’any 1998, amb la finalitat de canalitzar esforços de persones que tenim l’interès comú de preservar i millorar el patrimoni natural. El nom de l’associació és el nom català d’un ocell en perill d’extinció a la península Ibèrica: la trenca (Lanius minor).

Les nostres activitats són fonamentalment accions i projectes que es desenvolupen al voltant de la conservació i recuperació de la fauna autòctona i del patrimoni mediambiental en general (natural, agrari, paisatgístic, etc.).

L’educació ambiental és un pilar que considerem bàsic per aconseguir que el desenvolupament humà sigui compatible amb la conservació de l’entorn.

Projectes de Conservació i Desenvolupament Sostenible de Trenca

Voltor negre

Reintroducció del voltor negre (Aegypius monachus) als Pirineus

Xarxa de PAS

Xarxa de punts d’alimentació suplementària (PAS)

La trenca

Conservació de la trenca (Lanius minor) a Catalunya

Les Garrigues

Desenvolupament agroambiental sostenible a Les Garrigues (Lleida)

ASSOCIACIÓ NATURALEZA RURAL
(Asociación de vecinos y propietarios de Castanesa)
L’associació Naturaleza Rural  és una entitat sense ànim de lucre. Es va crear l’any 2002 amb la finalitat de desenvolupar actuacions dirigides a protegir i recuperar la cultura pròpia de les zones rurals i les activitats econòmiques tradicionals que l’acompanyen.
Les activitats que realitzem tenen la intenció de divulgar i fomentar el respecte a la natura posant en pràctica fórmules de desenvolupament sostenible respectuoses amb el medi ambient i amb la cultura tradicional.